Natuurbescherming

Op het bedrijf zijn er vogelnesten geplaatst door de vogelwerkgroep “de IJsselstreek”.

De volgende nestkasten zijn aanwezig:

  1. steenuil (zie foto)
  2. Torenvalk
  3. Boomklever
  4. Pimpelmees
  5. Gewone mezenkast
  6. Gewone mees
  7. Boomkruiper
  8. Gele kwikstaart / grauwe vliegenvanger
  9. Vleermuis