Deze stal is gebouwd volgens de  mdv - maatlat duurzame veehouderij.  De stal voldoet aan de nieuwste eisen ten aanzien van het welzijn voor de koeien+ duurzaamheid en energieverbruik.

Er ligt een berkel beton vloer in de stal voor melkkoeien. Een groene vlag bij droge koeien.

Een grondgebonden melkvee bedrijf in een mooi landschappelijke (z.g. coulisselandschap )  omgeving

De koeien maken gebruik van het vrij koe verkeer. Zij bepalen zelf wanneer zij gaan eten, slapen en gemolken worden.

Een bio bed zorgt voor een comfortabele ligplaats.

Ook hangt er een grote borstel voor ontspanning van de koeien.